சமீப பதிவுகள்

ஹிஸ்புத்தஹ்ரீரின் அமீரும் மாபெரும் அறிஞருமான அதா பின் கலீல் அபூ அல்- ரஷ்தாவின் தனது முகநூல் பக்கத்தின் வாசகர்களுக்கான செய்தி

ஹிஜ்ரி 1438, 2017 ம் ஆங்கில ஆண்டின் புனிதமிகு ஈத் அல்-ஃபித்ரின் வருகையையொட்டி, ஹிஸ்புத்தஹ்ரீரின் அமீரும் மாபெரும் அறிஞருமான அதா பின் கலீல் அபூ அல்- ரஷ்தாவின் தனது முகநூல் பக்கத்தின் வாசகர்களுக்கான செய்தி புகழனைத்தும் ஏக அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தார் மற்றும் அவரது தோழர்களின் மீது பிரார்த்தனையும் வாழ்த்துக்களும்: முஸ்லிம் உம்மத்தின் மீதும், அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தி இவ்வாறு கூறுகிறான், ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺧَﻴْﺮَ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺃُﺧْﺮِﺟَﺖْ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ […]

ஹிஜ்ரி 1438 ஷவ்வால் மாத துவக்கத்தின் அறிவிப்பு மற்றும் புனிதமிக்க ஈத் உல்-ஃபித்ரை முன்னிட்டு வாழ்த்துக்கள்

அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹா இல்லல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், வ லில்லாஹ் அல்ஹம்த் புகழனைத்தும் ஏக அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தார் மற்றும் அவரையும் அவருடைய வழிமுறையை பின்பற்றி மற்றும் இஸ்லாமிய அகீதாவை தனது நம்பிக்கையாக வைத்து இஸ்லாமிய சட்டங்களை தனது செயல்களுக்கு அடிப்படையாக வைத்து மற்றும் தனது விதிமுறைகளுக்கு ஆதாரமாக வைத்திருப்பவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமாக… முஹம்மது பின் […]

ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஷரியாவின் சட்டம் தேவைப்படுகிறது

“ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஷரியாவின் சட்டம் தேவைப்படுகிறது” என்ற இந்த கூற்றானது முஸ்லிம்கள் புரிந்து கொள்ளவேண்டிய இஸ்லாத்தின் மிக முக்கியமான கருத்தாகும். மதச்சார்பற்ற சமுதாயத்தில் வளர்ந்து வரும் போது, இளம் வயதிலிருந்தே, மதச்சார்பின்மையிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்தாக்கங்களை நீங்கள் கற்பிக்கிறீர்கள்.இந்த கருத்துகளில் ஒன்றானது “மனிதன்” சட்டம் இயற்றுபவன், தனக்கு நல்லது எது கெட்டது எது மற்றும் நன்மை எது தீமை எது என்று தீர்மானித்து கொள்பவன். அதாவது, ஒரு செயலை மேற்கொள்ள தன்னை அதன்படி வடிவமைத்து முடிவு செய்கிறான். இந்த […]