சமீப பதிவுகள்

எண்ணை வளத்தை சொந்தம் கொண்டாடுவது யார்?

செய்தி: மலேசிய உள்நாட்டு வர்த்தக கூட்டுறவு மற்றும் பயன்பாட்டு அமைச்சகத்தினால் துவக்கி்வைக்கப்பட்ட கட்டுபாட்டு மிதவை பொறிமுறையின் மூலம், பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் விலையானது கடந்து இரண்டு வாரத்திற்கு உள்ளாக மிகவும் அதிகமான அளவில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. எதிர்பார்த்தது போல், ஒவ்வொரு முறை எண்ணை விலையேற்றத்தின் போதும் பொதுமக்களிடமிருந்து அதிகமான எதிர்ப்பு வருவது என்பது எதிர்பார்த்த ஒன்று தான். இந்த அளவுக்கான எதிர்ப்பை சமாளிக்க மலேசிய பிரதமர் நாஜிப் ரஜாக் எண்ணை விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரம் தன்னிடம் […]