சமீப பதிவுகள்

கண்ணோட்டம்

மொரித்தானியாவின் அதிபர் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான சிலுவை போரில் சேர்ந்துள்ளார்.

செய்தி :

மொரித்தானியாவின் தற்போதைய அதிபர் முகமது ஒல்து அப்துல் அஜிஸ் என்பவர் இதற்கு முன்னர் இளங்கலை பட்டம் கூட பெறாமல் இருந்த நிலையில் அவரை உருவாக்கியவர்கள் (வளர்த்துவிட்டவர்கள்) அவருக்காக சிபாரிசு செய்து ராணுவ கல்லூரியில் சேர்த்து விட்டது அறிந்த ஒன்றுதான். இவ்வாறிருக்க அவர் ஆகஸ்ட் 6, 2008 ல் மவுரித்தேனியாவின் முதல் அதிபரான சிதி முகமது ஒல்து ஷேக் அப்துல்லாஹ்வை ராணுவ புரட்சி மூலம் ஆட்சி கவிழ்த்தார். அதிபர் பாதுகாப்பு […]