சமீப பதிவுகள்

கண்ணோட்டம்

ஈரானிய எதிர்ப்புக்கள்: தேசிய அரசு அமைப்பு, சிறிய நாடுகளில் பாதுகாப்பின்மையை மட்டுமே ஏற்படுதியுள்ளது

ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஐ.நா.வின் அமெரிக்க தூதர் நிக்கி ஹேலி, ஈரான் புரட்சியாளர்களை பற்றி ஐ.நா.வில் விமர்சித்தார். மனித உரிமைகள் என்பது ஒரு அரசாங்கத்தினால் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசு அல்ல; அவை மக்களின் பிறப்புரிமை. “மேலும் ஈரானில் நடைபெறும் ஆட்சியை இன்று உலகமே உற்று பார்த்து கொண்டு உள்ளது”

ஈரான் உள் நாட்டு விவகாரங்களில் அமெரிக்க தூதர் நிக்கி ஹேலி தலையிடுவது குறித்து பலநாடுகளும்கேள்வியெழுப்பின. ஈரான் உள் நாட்டு விவகாரம் […]

ஈரானில் ஆர்ப்பாட்டங்கள்

1979-ல் ஈரானிய புரட்சி நடைபெற்றதிலிருந்து ஷி’ஆ மதகுருமார்கள் ஈரானிய வெகுஜனங்களிடத்தில் புனிதத்தன்மைக்கு நெருங்கிய தங்களுடைய அந்தஸ்தை அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கும், மத்திய கிழக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கும், சியோனிச மற்றும் அமெரிக்க திட்டத்திற்கு எதிராக நிற்கும் இஸ்லாத்தின் முன்னணி வீரராக ஈரானிய அரசு விளங்குவதாக அவர்களை நம்ப வைப்பதற்கும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

அதன் யதார்த்தமானது அரேபிய தீபகற்பத்தில் இப்னு சவூதின் அரசை போன்று அது நிறுவப்பட்ட நாள் முதல் இந்த ஈரானிய மதகுருமார்களின் அரசு […]