சமீப பதிவுகள்

கண்ணோட்டம்

இஸ்லாத்திற்கு எதிராக சிலுவை யுத்தம் நடத்தும் எசெப்சியை  பாராட்டும்  மெக்ரோன்…!!!

செய்தி :

கடந்த வியாழக்கிழமை 11 அக்டோபர் 2018 இல் ஆர்மீனியாவில் நடைபெற்ற பிரான்சோபனி உச்சிமாநாட்டின் போது, பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி மெக்ரான் இஸ்லாமிற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரான தனது விரோதத்தை மறைக்க முடியாமல் வெளிப்படுத்தினர். உற்சாகமான தனது போர் உரையில், மெக்ரோன் துனிசியா ஜனாதிபதி எசெப்சியை பெரிதும் பாராட்டினார். குர்ஆனின் விதிகள் மற்றும் அதற்கு எதிரான அவருடைய போருக்கு எதிராக அவருடைய பிரச்சாரத்தை அவர் ஆசீர்வதித்தார். துனிசியாவின் பெரும்பான்மை மக்கள் நிராகரிக்கும் “தனிமனித […]

தனிமனித சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவக்குழுவின் அறிக்கையானது அல்லாஹ் ﷻ வின் விதிகளின் மீது தொடுக்கப்பட்ட போராகும்…!!!

ஹிஸ்புத்தஹ்ரீர் துனீசிய விலாயத்தின் தகவல் தொடர்பு அலுவலகத்தின் மகளிர் பிரிவை சார்ந்த நாங்கள்:

தனிமனித சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவக்குழுவின் அறிக்கையும் திருமணத்தில் மஹரை ஒழிப்பது, குடும்பத் தலைவர் யார் என்று தேர்ந்து எடுப்பதில் சுதந்திரம் வழங்குவது, பரம்பரை சொத்தை சமபங்கு விகிதத்தில் பெற்றுக்கொள்வது, விதவைக் கோலத்தில் (இத்தா) இருக்கும் காலத்தை ஒழிப்பது, மற்றும் புரட்சிகரமாகவும் போர்புரிவாகவும் கருதப்படும் இன்னபிற முன்மொழிதல்களும் அல்லாஹ்வின் விதிகளின் மீது தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் வேண்டும் என்றே தொடுக்கப்பட்ட போராகும் என்பதை […]

மொத்த நாட்டையும் கூறுபோட்டு விற்பனை செய்வதுதான் துனிசியா அரசின் ஒரே கொள்கை

நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக துனிசிய அரசு நாளுக்கு நாள் மேற்கொண்டுவரும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் மொத்த நாட்டையும் கூறுபோட்டு விற்பது போன்றிருப்பதை அன்றாட துனிசிய அரசியலை கவனிக்கும் எவரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள். “பொது நிறுவனங்கள் சீர்திருத்தம்” என்கிற பெயரில் நாட்டின் பெருநிறுவனங்களை தனியார் காலனியாதிக்க நிறுவனங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக விற்பனை செய்துகொண்டு வருகிறது துனிசிய அரசு. நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்குவதாகவும் அவற்றை இயக்க பட்ஜெட்டில் போதுமான நிதி இல்லை என்றும் பொய்சாக்கு சொல்லி இத்தகைய நடவடிக்கைகளை அரசு […]