சமீப பதிவுகள்

கிலாஃபத்தின் கீழ் இருந்த ரமலானுக்கும் ஜாஹிலியத்தின் ஆட்சிக்கு கீழ் இருக்கும் ரமலானுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன?

மதீனாவில் இஸ்லாமிய அரசுக்கு கீழ் ரமலான் எவ்வாறு இருந்தது மற்றும் முஸ்லிம்கள் அப்போது அதனை எவ்வாறு கழித்தார்கள்? மேலும் இந்த புனித மாதத்திற்கான தயாரிப்பை ரசூலுல்லாஹ் ﷺ அவர்களும் அவர்களுக்கு பின்னர் அவர்களுடைய தோழர்கள் எவ்வாறு மேற்கொண்டார்கள்? அவர்கள் இப்போது நாம் கழித்துக் கொண்டிருப்பதை போன்று கழித்தனரா மேலும் இப்போதுள்ள நாடுகள் செய்து வருவதை போன்று செய்தனரா அல்லது அதில் பெரிய மாற்றம் ஏதேனும் இருந்ததா? இது போன்ற கேள்விகள் பலருடைய மனதில் எழுந்திருக்கலாம், […]

ஷரீ’ஆ முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை காட்டிலும் முஸ்லிம்களுக்கு சாதகமாக நடந்து கொள்ளாதா?

இல்லை, இவ்வாறல்ல. இஸ்லாம் சமுதாய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கையில் அனைத்து குடிமக்களையும் அவர்களுடைய இனத்தை பார்க்காமல் மனிதனாகவே பார்க்கின்றது. இதன் விளைவாக இஸ்லாமிய நிலப்புகளில் குடியிருக்கும் அனைவரையும் அவர்களுடைய கொள்கை, நிற அல்லது இனத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் அதன் குடிமக்களாக பார்க்கப்படுவர். குடியுரிமை என்பது பிறப்பால் அல்லது திருமணத்தால் அல்லாமல் குடியிருப்பதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படும். குடியுரிமை கொண்டுள்ள அனைவரும் கிலாஃபத்தின் குடிமக்களாவர், எந்தவொரு பாகுபாடும் இல்லாமல் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களுடைய விவகாரங்களை நிர்வகிப்பது கிலாஃபத்தின் […]

உள்நாட்டு கலகங்களை கலீஃபா எவ்வாறு எதிர்கொள்வார்?

இஸ்லாமிய நிலப்பரப்புக்குள் ஏற்படுத்தப்படும் எந்தவொரு கலகமாக இருந்தாலும், அதை நிகழ்த்திய மக்கள் எப்போதும் இஸ்லாமிய அரசின் குடிமக்களாகவே பார்க்கப்படுவார்கள். அநீத செயல்களை விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் செயல்படுவதை இஸ்லாம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது, அது கலீஃபாவை அவர் இஸ்லாத்தை மீறி நடந்தாலோ அல்லது அநீதமான செயல் ஒன்றை புரிந்தாலோ அவரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான அதிகாரத்தை அது கொண்டிருக்கும். கலகத்தை பொறுத்தவரை அதில் ஈடுபடும் நபர்கள் இந்த கட்டமைப்பிற்கு வெளியே சென்று விட்டதாக கருதப்படும். இஸ்லாத்தில் கலகம் செய்வது […]