சமீப பதிவுகள்

கண்ணோட்டம்

புரட்சிகள் நடைபெறுவதற்கு முன்னரும் அதற்கு பின்னரும் கிலாஃபத் இருப்பது கடமையானது…!!!

இஸ்லாமிய சட்டங்களை (ஷரீ’ஆ) நடைமுறைப்படுத்துவதையும் இஸ்லாமிய அழைப்பை உலகெங்கிலும் ஏந்திச்செல்வதையும் உலகிலுள்ள முஸ்லிம்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான தலைமையாக இருக்கக்கூடிய கிலாஃபத்தை நிறுவுவதையும் அல்லாஹ் ﷻ நம் மீது கடமையாக்கி இருந்தாலும், ஒரு கலீஃபா இல்லாமல் மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே இருக்க முடியும் என்றும், அதற்கு மேல் இருப்பதற்கான அனுமதியை ஷரீ’ஆ நமக்கு அளிக்க மறுத்திருந்த நிலையில், நாம் இப்போதுவரை ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டுகளாக பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து வந்த மனிதனின் மூளையிலிருந்து உருவான […]

மரண தண்டனையை கிலாஃபத் கொண்டிருக்குமா, ஒருவேளை இதுபோன்ற தீர்ப்புகள் தவறாக ஆகிவிடம் பட்சத்தில் அதன் நிலை என்னவாகும்?

நீதியை நிலைநாட்டுவது, சமூகத்தை பாதுகாப்பது மற்றும் தடைகள் ஏற்படுத்துவது குறித்து மேற்கு கொண்டிருக்கும் கண்ணோட்டத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இஸ்லாமிய கண்ணோட்டமானது அதிலிருந்து வித்தியாசமானது. எந்தவொரு விதிமீறல்களை இஸ்லாம், சமூக அழுத்தம் மூலமும், மற்றும் சட்டவிரோத செயல்களை பரிந்துரைக்கப்பட்ட தண்டனை வழங்குவதன் மூலமும், சரி செய்ய முயலும். எனினும் எந்தவொரு தண்டனை வழங்குவதாக இருந்தாலும் அதை மெய்பிப்பதற்கு அதிகப்படியான ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது, இங்ஙனம் இஸ்லாம் குற்றவாளிகள் மட்டுமே தண்டனை பெறும் வகையில் உறுதி செய்கிறது. […]

கலீஃபா இரகசிய பாதுகாப்பு படைகளை கொண்டிருப்பாரா?

அரபுலகிலுள்ள இரகசிய பாதுகாப்பு படைகள் சித்தரவதை செய்வதில் கொடூரமான முறைகளை பயன்படுத்துவதில் பேர்போனது, இப்பகுதியிலுள்ள ஆட்சியாளர்களை பாதுகாக்கும் ஒரே கருவியாகும். மேற்குலகு தனது சுதந்திரத்தின் மதிப்புகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கோட்பாடுகளை இந்த சமூகத்தை ஒன்றாக இணைக்க பயன்படுத்தி வரும் சமயத்தில் முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்களோ தங்களுடைய அதிகார நிலைகளை தக்கவைத்துக்கொள்ள அவர்களுடைய ரகசிய பாதுகாப்பு படையினரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அமெரிக்கா தனது அசாதாரணமாக கடத்தும் திட்டத்தின் மூலம் சித்திரவதை செய்யும் பணியை வெளியே கொடுக்க ஆரம்பித்த […]