சமீப பதிவுகள்

மரண தண்டனையை கிலாஃபத் கொண்டிருக்குமா, ஒருவேளை இதுபோன்ற தீர்ப்புகள் தவறாக ஆகிவிடம் பட்சத்தில் அதன் நிலை என்னவாகும்?

நீதியை நிலைநாட்டுவது, சமூகத்தை பாதுகாப்பது மற்றும் தடைகள் ஏற்படுத்துவது குறித்து மேற்கு கொண்டிருக்கும் கண்ணோட்டத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இஸ்லாமிய கண்ணோட்டமானது அதிலிருந்து வித்தியாசமானது. எந்தவொரு விதிமீறல்களை இஸ்லாம், சமூக அழுத்தம் மூலமும், மற்றும் சட்டவிரோத செயல்களை பரிந்துரைக்கப்பட்ட தண்டனை வழங்குவதன் மூலமும், சரி செய்ய முயலும். எனினும் எந்தவொரு தண்டனை வழங்குவதாக இருந்தாலும் அதை மெய்பிப்பதற்கு அதிகப்படியான ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது, இங்ஙனம் இஸ்லாம் குற்றவாளிகள் மட்டுமே தண்டனை பெறும் வகையில் உறுதி செய்கிறது. […]

கலீஃபா இரகசிய பாதுகாப்பு படைகளை கொண்டிருப்பாரா?

அரபுலகிலுள்ள இரகசிய பாதுகாப்பு படைகள் சித்தரவதை செய்வதில் கொடூரமான முறைகளை பயன்படுத்துவதில் பேர்போனது, இப்பகுதியிலுள்ள ஆட்சியாளர்களை பாதுகாக்கும் ஒரே கருவியாகும். மேற்குலகு தனது சுதந்திரத்தின் மதிப்புகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கோட்பாடுகளை இந்த சமூகத்தை ஒன்றாக இணைக்க பயன்படுத்தி வரும் சமயத்தில் முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்களோ தங்களுடைய அதிகார நிலைகளை தக்கவைத்துக்கொள்ள அவர்களுடைய ரகசிய பாதுகாப்பு படையினரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அமெரிக்கா தனது அசாதாரணமாக கடத்தும் திட்டத்தின் மூலம் சித்திரவதை செய்யும் பணியை வெளியே கொடுக்க ஆரம்பித்த […]

கிலாஃபத் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும்?

கிலாஃபத் என்பது இஸ்லாமிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலானதொரு தனித்துவம் வாய்ந்த ஆட்சிமுறையாகும். கிலாஃபத்தின் பெரும்பாலான விவரங்கள் ரசூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்களுடைய செயல்பாடுகளிலிருந்தும் அவர்களுக்கு பின்னர் சஹாபாக்களுடைய செயல்பாடுகளிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கிலாஃபத்தின் அரசு கீழ்வரும் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்:

1. கலிஃபா 2. ஆட்சித்துறை உதவியாளர்கள் 3. நிர்வாகத்துறை உதவியாளர்கள் 4. ஆளுநர்கள் 5. போர்ப்படை தலைவர் 6. உள்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை 7. அயலுறவு விவகாரத்துறை 8. தொழிற்துறை 9. நீதித்துறை 10.மக்கள் […]