சமீப பதிவுகள்

நம்பிக்கையாளர்களாகிய நமது வாழ்வில் சூரா அல்-ஃபாத்திஹா எங்ஙனம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்?

  தோற்றுவாய் என பெயரிடப்பட்டுள்ள ஸூரா அல்- ஃபாத்திஹா, உம்முல்- கிதாப் (நூல்களுக்கெள்ளாம் தாய்) என அறியப்படுகிறது ஏனெனில் அது முழு குர்’ஆனுடைய அர்த்தத்தையும் மற்றும் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை கருத்துகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளை உள்ளடக்கியதாகவும் கொண்டுள்ளது. அபூ ஜ’ஃபர், முஹம்மது பின் ஜரீர், அத்-தபரீ ஆகியோரின் பதிவில் அபூஹுரைரா (ரழி) அவர்கள் அல்- ஃபாத்திஹாவை பற்றி இறைதூதர் ﷺ கூறியதாக கூறினார்கள், « ﻫِﻲَ ﺃُﻡُّ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻭَﻫِﻲَ ﻓَﺎﺗِﺤَﺔُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﻫِﻲَ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﺍﻟْﻤَﺜَﺎﻧِﻲ “இது […]

ஹிஸ்புத்தஹ்ரீரின் அமீரும் மாபெரும் அறிஞருமான அதா பின் கலீல் அபூ அல்- ரஷ்தாவின் தனது முகநூல் பக்கத்தின் வாசகர்களுக்கான செய்தி

ஹிஜ்ரி 1438, 2017 ம் ஆங்கில ஆண்டின் புனிதமிகு ஈத் அல்-ஃபித்ரின் வருகையையொட்டி, ஹிஸ்புத்தஹ்ரீரின் அமீரும் மாபெரும் அறிஞருமான அதா பின் கலீல் அபூ அல்- ரஷ்தாவின் தனது முகநூல் பக்கத்தின் வாசகர்களுக்கான செய்தி புகழனைத்தும் ஏக அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தார் மற்றும் அவரது தோழர்களின் மீது பிரார்த்தனையும் வாழ்த்துக்களும்: முஸ்லிம் உம்மத்தின் மீதும், அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தி இவ்வாறு கூறுகிறான், ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺧَﻴْﺮَ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺃُﺧْﺮِﺟَﺖْ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ […]

ஹிஜ்ரி 1438 ஷவ்வால் மாத துவக்கத்தின் அறிவிப்பு மற்றும் புனிதமிக்க ஈத் உல்-ஃபித்ரை முன்னிட்டு வாழ்த்துக்கள்

அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹா இல்லல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், வ லில்லாஹ் அல்ஹம்த் புகழனைத்தும் ஏக அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தார் மற்றும் அவரையும் அவருடைய வழிமுறையை பின்பற்றி மற்றும் இஸ்லாமிய அகீதாவை தனது நம்பிக்கையாக வைத்து இஸ்லாமிய சட்டங்களை தனது செயல்களுக்கு அடிப்படையாக வைத்து மற்றும் தனது விதிமுறைகளுக்கு ஆதாரமாக வைத்திருப்பவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமாக… முஹம்மது பின் […]