சமீப பதிவுகள்

கண்ணோட்டம்

கிலாஃபத்தின் கீழ் இருந்த ரமலானுக்கும் ஜாஹிலியத்தின் ஆட்சிக்கு கீழ் இருக்கும் ரமலானுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன?

மதீனாவில் இஸ்லாமிய அரசுக்கு கீழ் ரமலான் எவ்வாறு இருந்தது மற்றும் முஸ்லிம்கள் அப்போது அதனை எவ்வாறு கழித்தார்கள்? மேலும் இந்த புனித மாதத்திற்கான தயாரிப்பை ரசூலுல்லாஹ் ﷺ அவர்களும் அவர்களுக்கு பின்னர் அவர்களுடைய தோழர்கள் எவ்வாறு மேற்கொண்டார்கள்? அவர்கள் இப்போது நாம் கழித்துக் கொண்டிருப்பதை போன்று கழித்தனரா மேலும் இப்போதுள்ள நாடுகள் செய்து வருவதை போன்று செய்தனரா அல்லது அதில் பெரிய மாற்றம் ஏதேனும் இருந்ததா? இது போன்ற கேள்விகள் பலருடைய மனதில் எழுந்திருக்கலாம், […]

ஹிஸ்புத்தஹ்ரீரின் அமீரும் மாபெரும் அறிஞருமான அதா பின் கலீல் அபூ அல்- ரஷ்தாவின் தனது முகநூல் பக்கத்தின் வாசகர்களுக்கான செய்தி…!!!

ஹிஜ்ரி 1439, 2018 ம் ஆங்கில ஆண்டின் புனிதமிகு ஈத் அல்-ஃபித்ரின் வருகையையொட்டி, ஹிஸ்புத்தஹ்ரீரின் அமீரும் மாபெரும் அறிஞருமான அதா பின் கலீல் அபூ அல்- ரஷ்தாவின் தனது முகநூல் பக்கத்தின் வாசகர்களுக்கான செய்தி

புகழனைத்தும் ஏக அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தார் மற்றும் அவரது தோழர்களின் மீது பிரார்த்தனையும் வாழ்த்துக்களும்: முஸ்லிம் உம்மத்தின் மீதும், அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தி இவ்வாறு கூறுகிறான்,

ஹிஜ்ரி 1439 ஷவ்வால் மாத துவக்கத்தின் அறிவிப்பு மற்றும் புனிதமிக்க ஈதுல் ஃபித்ரை முன்னிட்டு வாழ்த்துக்கள்…..!!!!!

அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹா இல்லல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், வ லில்லாஹில் ஹம்த்.

புகழனைத்தும் ஏக அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தார் மற்றும் அவரையும் அவருடைய வழிமுறையை பின்பற்றி மற்றும் இஸ்லாமிய அகீதாவை தனது நம்பிக்கையாக வைத்து இஸ்லாமிய சட்டங்களை தனது செயல்களுக்கு அடிப்படையாக வைத்து மற்றும் தனது விதிமுறைகளுக்கு ஆதாரமாக வைத்திருப்பவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் […]